Who is Who

Sales

John Doe
John Doejohn.doe@agora.be
Aanspreekpunt voor: Erfgoedcel k.ERF, subsidie parochiezaal of ontmoetingszaal, subsidie straatfeest en wijkfeest
Regelgeving Evenementen 93%
PowerPoint 86%
Jane Doe
Jane Doejane.doe@agora.be
Aanspreekpunt voor: Erfgoedcel k.ERF, subsidie parochiezaal of ontmoetingszaal, subsidie straatfeest en wijkfeest
Kennis regelgeving COVID 81%
Boekhouding 96%
Jim Doe
Jim Doejim.doe@agora.be
Aanspreekpunt voor: Erfgoedcel k.ERF, subsidie parochiezaal of ontmoetingszaal, subsidie straatfeest en wijkfeest
Webdesign 89%
Grafisch 47%
John Doe
John Doejohn.doe@agora.be
Aanspreekpunt voor: Erfgoedcel k.ERF, subsidie parochiezaal of ontmoetingszaal, subsidie straatfeest en wijkfeest
Organisatorisch 98%
Creatief 86%
Jane Doe
Jane Doejane.doe@agora.be
Aanspreekpunt voor: Erfgoedcel k.ERF, subsidie parochiezaal of ontmoetingszaal, subsidie straatfeest en wijkfeest
Administratief 81%
Boekhouding 96%